Lokal udviklingsplan

Nu-situation

  • Der er et ukendt udbud af overnatningsmuligheder på Tuse Næs.
  • De er ikke katalogiserede og det kan være vanskeligt at komme i kontakt med udbyder.
  • De tilbud der er, udbydes fra forskellige platforme – f.eks. www.airbnb.com – Eller er opført i Visit Holbæk og lignende.
  • Der rettes jævnligt henvendelser til bl.a. Turlandet Tuse Næs – eller lægges forespørgsler på Plakatsøjlen Tuse Næs om overnatningsmuligheder, hvor man desværre ikke altid er i stand til at henvise videre.

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

Arbejdsgruppen ønsker

  • At der er oprettet en fælles platform for Tuse Næs, med link til diverse overnatningssteder – så man kan booke overnatning via en enkelt indgang til Tuse Næs (Webside).
  • At vi får lokaliseret og skabt overblik over de overnatningsmuligheder, der er i dag. (Samt over hvilke typer af aktiviteter de orienterer sig imod f.eks. Kajak-ferie, vandreferie, cykelferie, bondegådsferie mm).
  • At vi (afhængig af behov) evt. laver et benarbejde for at skaffe flere overnatningssteder, som målrettes forskellige typer af aktiviteter –
  • At arbejdsgruppen bliver udvidet med yderligere deltagere.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: